Вечното догонване ни обрича на пребиваване в миналото на онези, които догонваме - по-късното узряване не може да бъде компенсирано.
По всичко личи, че и като член на ЕС ще заемем познатото си място на вътрешна периферия.
Така че трябва да „приемем за почтен максимум превръщането в регионално оцветена периферия, която съжителства и си влияе взаимно с останалата част на Европа".

"Ние не се връщаме в Европа, защото не сме били там"

Това са сред основните изводи, направени от икономиста Румен Аврамов в монументалния му труд „Комуналният капитализъм".

Тритомникът бе представен с лекция в Червената къща от Центъра за либерални стратегии, чийто програмен директор е Аврамов.

Под „комунален капитализъм" трябва да се разбират многоликите сили, които изкривяват принципите на свободния пазар в интерес на общности като държава, групи, колективи, кооперативи, партии, кланове, престъпен свят и много други.
Защото липсващото звено на българската икономическа история са тъкмо истински конкурентните пазари като социален опит.
„Идеалният пазар е неудобен и това поражда заобикалянето му", твърди икономистът.

Свикнали сме да слушаме за нашата история, дори за противоречивия първи български капитализъм, по величаещия Първановско-БожидарДимитровски начин, който помпа „гордост" чрез миналото, коментира още Аврамов.

"България няма да се превърне в икономическо чудо, защото липсват предпоставките за това"

По думите му обаче, погледнато от Западна Европа към Балканите, основания за гордост и идеализиране на гражданското общество преди 1944 г. няма.
Още повече, нашето икономическо настояще, проекция на комуналното ни минало, не дава поводи за хвалби.

Аврамов е прекарал много време, изучавайки френските архивни материали за България от началото на XX век, което му дава основание да говори, че погледът на Европа към нас е поглед „от метрополията към колонията".

Анализът на Аврамов разбива много удобни митове и обяснения-скривалища за причините, довели до изостаналостта на България:
Ние не се връщаме в Европа, защото не сме били там", заявява той.

Да погледнем само във възприятието: българинът се отнася към Запада, като към нещо чуждо.
България няма да се превърне в икономическо чудо, защото липсват предпоставките за това, убеден е Румен Аврамов.

Подробно за лекцията - в Money.bg