До 17 часа днес, 23 май изтича срокът, в който да се заявят избирателни секции в различни лечебни заведения и други институции, припомнят от ЦИК.

За целта ръководителите на лечебни заведения, на домове за стари хора, на затворите и капитаните на плавателни съдове под българско знаме трябва да организират избирателни секции в ръководените от тях институции. Условието е да има не по-малко от 10 избиратели за образуване на избирателна секция.

Информацията за образуваните секции и изготвените избирателни списъци незабавно се изпраща на съответната Районна избирателна комисия.

От ЦИК уведомяват районните избирателни комисии и кметовете на общини, че незабавно на интернет страниците на комисиите и на общините и чрез средствата за масово осведомяване следва да се оповестят мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.