Неподготвеност и опити за манипулации - с това се характеризират последните местни избори според Катя Колева, председател на УС на Института за социална интеграция.
Институтът осъществи мониторингана местните избори и референдум, съобщава БНР.

Станахме свидетели на организиран хаос, особено в големите избирателни комисии.

Колева обясни, че тази неподготвеност е забелязана още през 2011 година и тя не е преодоляна.
Тази година достигнахме до идеята представителите на секционните избирателни комисии, особено председателите и зам.-председателите, освен да бъдат обучавани, а и накрая да подлежат на тест.

"Ако наистина могат да попълват протоколи, тогава да се заемат с отговорната служебна позиция, която имат по време на изборите.

Катя Колева обясни и че партиите, които излъчват своите представители в секционните комисии, залитат във възможността да назначат свои активисти. Те обаче не винаги са с необходимото образование или възраст.

Партиите трябва да бъдат отговорни и хората трябва да бъдат убедени, че обучението, което дава ЦИК и ОИК, е задължително и трябва да бъдат прочетени методическите указания, заяви още Колева.

Според експертите на Института за социална интеграция промени в Изборния кодекс са необходими, но не законът е виновен за хаоса по време на местния вот.