Край на фиктивната регистрация на избиратели възнамеряват да сложат депутатите с приетите промени в закона за Гражданската администрация.

Според тях лицата, които са променили настоящия си адрес между 1 септември 2010 година и 31 януари 2011 година трябва в срок до 2 месеца да докажат, че живеят на новия си адрес. Това може да се удостовери с документ за собственост или договор за наем, който трябва да е нотариално заверен от стопанина на имота. В противен случай лицата няма да могат да гласуват на новото място.

С тази стъпка се цели прекратяване на случаите на фиктивна регистрация по настоящ адрес.

Според БСП обаче тази мярка няма да рппрекрати изборния туризъм, а само ще създаде редица трудности. Промените ще влязат в сила след гласуване на второ четене.