В Страсбург Лъчезар Тошев беше преизбран за заместник председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) със 173 гласа от 190 гласували. България получи и одобрението на Съвета на Европа за отмяната на смъртното наказание. Днес председателят на Народното събрание Йордан Соколов произнесе реч пред евродепутатите. В речта си г-н Соколов подчерта финансовата стабилизация на страната и ниската инфлация, увеличаването на частния сектор, нарастването на чуждите инвестиции и синхронизирането на българското законодателство с европейското. България настоява за мирно разрешаване на конфликта в Косово, заяви г-н Соколов.