Служебният кабинет одобри решение за прилагането на дерогация за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт от Русия, превозван по море, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Според това решение горива, произведени от руски нефт, ще могат да се изнасят от България до 5 март 2023 г.

С решението си служебното правителство отменя забраната за износ от 5 декември тази година, наложена от кабинета на Кирил Петков с решение на МС №569 от 2022 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/879 от 3 юни 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) 833/2014 г. и за предприемане на мерки за понижаване на цените на горивата за гражданите и икономическите оператори.

На практика това означава, че "Лукойл" ще може да търгува навън с бензин и дизел, произведени в рафинерията в Бургас още 4 месеца, а след това ще може да изнася само определени продукти, които не се ползват в ЕС.

С решението се одобрява предоставянето на възможност България да приложи специалната дерогация от член 3м, параграфи 1 и 2 от Регламент на Съвета (ЕС) 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Никола Стоянов: Забрана износа на горива от руски нефт значи загуба на битката с инфлацията

Никола Стоянов: Забрана износа на горива от руски нефт значи загуба на битката с инфлацията

По въпроса се води ежедневна комуникация с ЕК

Разрешава се изпълнението в периода от 5 декември 2022 г. до 31 декември 2024 г. на договори, сключени преди 4 юни 2022 г. или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти, изброени в приложение XXV от Регламент на Съвета (ЕС) 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, с произход от Русия или изнасяни от Русия, в съответствие с член 3м, параграф 5 от европейския регламент.

ЕК потвърди, че България лобира за износа на руски петролни продукти

ЕК потвърди, че България лобира за износа на руски петролни продукти

Комисията води "конструктивни разговори" със служебното правителство

Забранява се обаче продажбата на купувачи в други държави в ЕС или в трети страни на нефтопродукти, произведени от суров нефт, превозван по море, с произход Русия или изнесен от Русия с кодове по КН 2710, с изключение на нефтопродукти, посочени в приложението към решението на Министерския съвет, както и в случаите на корабно зареждане. Забраната влиза в сила от 5 март 2023 г.