228 хил. българи имат есенциална (първична) хипертония по данни за 2015 г. Осигуряването на безплатно лечение на пациентите с есенциална хипертония ще разшири достъпа до лечение на това социално значимо заболяване, съобщиха от пациентска организация "Заедно с теб".

От 01 януари 2017 г. лекарствата ще са безплатни. Това е според Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели.

В момента НЗОК плаща за медикаментите за есенциална хипертония от 25 до 50 процента. Макар че те са евтини, много пациенти не взимат лекарства редовно, тъй като понякога им е трудно да доплащат поради финансови причини или административни затруднения и небрежност, тъй като реимбурсацията е малка.

С решението на МЗ за пълно заплащане, пациентите с есециална хипертония ще се увеличат, защото повече хора ще искат да получават безплатни медикаменти, а така ще се подобри здравето на нацията. Сега НЗОК дава 9.4 млн. лв. на година за лекарствата на пациентите с този тип хипертония.