"Защо държава, която вече прелива от боклук, да внася повече от чужбина?" Това пита британската телевизия Би Би Си. Медията се занимава с проблема с рециклирането на Румъния.

Отговорът е прост: Румъния има проблем с рециклирането. Румънците не успяват да разделят боклука си и хвърлят всичко в една и съща кошче. Това затруднява местните фирми за управление на отпадъците да обработят боклука. Така по-голямата част от отпадъците, включително пластмаси и други материали, които лесно биха могли да бъдат рециклирани, се озовават на законни или незаконни депа, докато Green Group, най-голямата компания за рециклиране в Румъния, внася 50% от отпадъците, които преработва от Западна Европа. В противен случай компанията ще трябва да затвори половината от капацитета си, казва представител на компанията пред Би Би Си.

През 2017 г. Европейската комисия изправи Румъния пред Съда на Европейските общности заради неспособността й да затвори и обнови 68 незаконни депа.

Коефициентът на рециклиране в Румъния беше едва 5% през 2016 г., докато около 80% от битовите отпадъци се озоваха на депа, според статистиката на Евростат.

Оттогава румънските власти се опитват да намерят решение за справяне с някои от проблемите, свързани с управлението на отпадъците, като например по-високи данъци за боклука, депонирани в депата (плащани от компаниите за управление на отпадъците) и данък върху опаковките за многократна употреба (платен от потребителите). Общата ситуация обаче все още не се е променила много.

Междувременно съобщенията на международните медии за превръщането на Румъния в кофа за боклук на Европа се умножават. През юни тази година френският телевизионен канал "Франс 24" съобщи как Румъния внася отпадъци, които се изгарят в местни циментови заводи. Местни разпоредби за изгаряне на отпадъци позволяват да се изгарят дори опасни отпадъци, като гумени гуми, масло и пластмаси, които имат отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.