Министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова посети Европейската сметна палата (ЕСП) в Люксембург днес, съобщиха от ЕСП.

"Програмата на Българското председателство и неговите цели са амбициозни и значими. ЕСП ще продължи да полага усилия, за да гарантира, че всяко едно евро, изразходвано на ниво ЕС, води до допълнителни ползи за данъкоплатците в държавите членки." - увери министър Павлова.

Тя беше приветствана от председателя на ЕСП Клаус-Хайне Лене, от Илиана Иванова — българския член на ЕСП, и Римантас Шаджус — отговарящ за връзките с институциите.

"Оценяваме високо посещението на министър Павлова и интересния обмен на мисли," заяви председателят на ЕСП г-н Лене.

Павлова чисти имиджа на България от неоснователните критики

Павлова чисти имиджа на България от неоснователните критики

Използваме председателството, за да покажем непознатата България

Лиляна Павлова се представи пред Колегиума от членовете на ЕСП Българското председателство на Съвета на ЕС, неговите приоритети и основни области на интерес. Бяха дискутирани бъдещото развитие на ЕС, финансите на общността, както и ролята на ЕСП в общата рамка на ЕС.

"Посещението на г-жа Павлова в Европейската сметна палата е отличен пример за съвместните усилия на всички институции на ЕС за осигуряване на повече прозрачност и управленска отговорност за бюджета на ЕС," отбеляза Илиана Иванова, ръководител на одитния състав на ЕСП.

"Радвам се, че Българското председателство се фокусира върху приоритети като бъдещето на политиката на сближаване и младежката заетост." - добави тя.