Когато тристранното сътрудничество не се използва като инструмент, диалогът се пренася на улицата. Тази позиция изразиха от Българската търговско-промишлена палата по повод на подадената оставка на заместник-министър председателя и министър на финансите Симеон Дянков.

През последните месеци се наблюдава значителен спад в работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), коментират от БТПП. В тази връзка още на 4 февруари 2013 г. на среща в БТПП национално представителните организации на работодателите изразиха официално своето настояване за спешно свикване на заседание на НСТС, но към настоящия момент все още няма реакция на направеното искане.

Тази пасивност от страна на министъра на финансите за осъществяване на социалния диалог силно контрастира с проявената активност в края на 2011 г. и началото на 2012 г. за промяна на критериите за представителност на социалните партньори в Кодекса на труда, с които се въведоха дискриминационни изисквания срещу организации на бизнеса, коментират от БТПП.

Тези прояви доведоха до налагането на вето от страна на президента, а впоследствие и до намесата на Конституционния съд, който с единодушно решение отмени противоречащите на Конституцията и на международните договори норми, припомнят от БТПП.

По отношение на обявената информация за възлагане на управлението на Министерството на финансите на сега действащия министър по управление на средствата от Европейския съюз, БТПП отчита много добро сътрудничество с министър Томислав Дончев и неговия екип.

При тази смяна за бизнеса е важно да се дадат гаранции и да се обезпечи продължаването на активната политика по договарянето с Европейската комисия на финансирането по отделните програми за следващия бюджетен период 2014-2020, спазването на сроковете за възстановяване на дължимите средства от страна на ЕС към България, както и сроковете за възстановяване на сумите на крайните бенефициенти по отделните проекти, смятат от БТПП.