ЦИК съгласува графика за доставка на бюлетините в страната. Бюлетините ще бъдат доставените до всички областни администрации до 21 май, включително, съобщават от комисията.

Вчера, 12 май, печатницата на Българска народна банка предаде на упълномощени представители на Министерство на външните работи бюлетините за гласуване в секциите извън страната.

В изпълнение на решението на Централната избирателна комисия за осъществяване на контрол при отпечатването на бюлетините предаването се е извършило в присъствието на представител на Министерство на финансите и на ЦИК.

Припомняме, че на 2 май ЦИК показа бюлетината за евроизборите

ЦИК показа бюлетината

ЦИК показа бюлетината

Този път има квадратче „Не подкрепям никого“