С обещания за изграждането на щастливо общество и създаване на условия за достоен живот на всеки българин Християндемократическата партия на България (ХДПБ) започна своята кампания за изборите на 12 май.

Ние сме малка и скромна партия, която обаче си е поставила нескромната цел да промени света, защото той не отговаря на нормалните стандарти за демократично общество, заяви зам.-председателят на партията Ирина Репуц.
В началото тя побърза да обясни, че макар да са новопоявила се партия, те не са ничий проект.

Партията работи в обединение с „Инициативен родителски комитет", фондация „Стъпка за невидимите деца на България", Пиратска пария България, Българска социалдемократическа програма, Национален съюз ВМРО и Федерация на пенсионерите и на възрастните хора в България.

Събрали са се съвсем спонтанно, обединени от извода, че само с гражданска воля, говорене и с желание няма как нещата да се променят, а трябва и политическо говорене.
Нашата амбиция е да помогнем чрез говорене на истината такава, каквато е, чрез вникване в дълбочина на проблемите да променим това общество. Ще се опитаме стъпвайки на цивилизационен модел, да започнем говоренето, което да е начало на промяна на това общество, подчерта още Репуц.
Според нея гневът, липсата на мир и разбирателство, дори и основателни, не могат да доведат до нещо добро.
Ние имаме претенцията да започнем да говорим за морал в политиката, добави още Ирина Репуц.

ХДПБ обещават да се борят за няколко каузи. На първо място гарантиране на независима съдебна власт, чрез конституционна реформа.
Спешни законодателни реформи са предвидени и за образователната и социалната сфери. Подготвен е нов закон, който да издигне родното образование до световните стандарти.

Повишаване жизнения стандарт на хората чрез гарантиране на базов доход и ефективна финансова политика; въвеждане на лека промишленост, туризъм, земеделие и животновъдство също са сред основните стълбове в програмата на ХДПБ.
Друга кауза на партията е постигане на енергийна независимост. Това според ХДПБ може да стане чрез Национална стратегия за оптимизиране на енергийния отрасъл.

Обещават още адекватна финансова, данъчна и икономическа политика, която да създаде благоприятна бизнес среда за родните фирми, както и ограничаване на престъпността, корупцията и порочните практики в армията от последните 20 години.
Административната реформа и облекчаване на бюрократичния режим; провеждане на външна политика, обслужваща българските интереси; опазване и развитие на националното културно богатство и нова регионална демографска политика са принципи, намерили място е програмата на ХДПБ.