Представители на управляващото мнозинство внесоха законопроект за намаляване на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 9 на 5, съобщи БНР.

Вносители са четирима депутати от четирите партии в управляващата коалиция.

Според приложените мотиви, чрез "оптимизирането на числения състав на КЕВР" ще бъдат реализирани "значителни финансови икономии", като тези средства може да бъдат насочени "за експертно обезпечаване на комисията".

Отложиха приемането на новите правила за КЕВР, ГЕРБ съзряха пазарлък

Отложиха приемането на новите правила за КЕВР, ГЕРБ съзряха пазарлък

Аргументът за отлагането е, че предстои вътрешнокоалиционен експертен съвет

Със законопроекта се премахва изискването един от членовете да е с юридически стаж и един - с опит в сферата на икономиката.

Мандатът на тези двама членове се прекратява с превръщането на законопроекта в закон.

Според предложението на управляващите, КЕВР ще се състои от председател, двама членове с опит в енергетиката и двама с опит във ВиК-услугите. Дефиницията за стаж в тези две области се разширява.

Иванов чака писмо от ЕК за действията на премиера спрямо КЕВР
Обновена

Иванов чака писмо от ЕК за действията на премиера спрямо КЕВР

Правителството се опитвало да смачка независимостта на енергийния регулатор