България ще участва във формирането на политиката и стратегиите на Международния съюз по далекосъобщенията - една от най-престижните агенции на ООН. Днес кандидатурата ни получи 137 гласа по време на Конференция на пълномощните представители в Букурещ. Страната ни е избрана от квотата на регион С, който обхваща държави от Централна, Източна Европа и Централна Азия, информират от Министерство на транспорта и съобщенията.

В организацията членуват 193 държави.

"Това е признание както за ролята на страната ни в дейността на международната организация, така и на работата на Министерството на транспорта и съобщенията", коментира ресорният министър в служебното правителство Христо Алексиев. Процедурата за кандидатстване за член на Съвета е започнала през 2021 година, когато Алексиев също е министър - на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

За седми път сме част от Съвета на Международния съюз по далекосъобщения

За седми път сме част от Съвета на Международния съюз по далекосъобщения

Изборът стана на конференция в Южна Корея

Преди дни той участва като ръководител на българската делегация в Конференцията на пълномощните представители - висшият ръководен орган на съюза. Тя се провежда веднъж на четири години. На специално събитие за популяризиране на българската кандидатура в Букурещ Алексиев проведе редица двустранни срещи. "Радвам се, че днес можем да се поздравим със заслужен успех в резултат на усилията на екипа на министерството", каза той по повод гласуването.

Според Министерството на транспорта и съобщенията избирането на страната ни в ръководната структура на организацията ще допринесе за засилване на престижа на България и ще даде възможност да съдействаме за развитието телекомуникационния сектор и на информационното общество в региона.