От петнадесетгодишна възраст, в целия ЕС една от всеки три жени е била жертва на физическо насилие, на сексуално насилие или и на двете. Това все още е проблем и в България: 38% от българските жени са посочили, че са претърпели такова насилие от бивш партньор.

Това се казва в съвместно изявление на еврокомисарите Мария Габриел и Вера Йоурова относно Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (известна като Истанбулската конвенция), съобщават от Представителство на ЕК в България. 

В него се констатира, че насилието над жените все още е огромен проблем в Европа. Той има и икономически измерения. Разходите за здравни и правни грижи, както и икономическите загуби от това, че жените не могат да работят, се изчисляват за ЕС на повече от 225 милиарда евро.

В изявлението се разсейват и някои митове около Конвенцията. 

ГЕРБ питат Конституционния съд за конвенцията

ГЕРБ питат Конституционния съд за конвенцията

Ако съдът каже, че Конвенцията пречи на родните правни норми, я оттеглят

За какво всъщност става дума в Истанбулската конвенция? Преди всичко за предотвратяване на насилието над жени, включително домашно насилие, и за по-добра защита на жертвите от насилие. Конвенцията задължава държавата да се ангажира с насилието над жени във всички негови форми и да преследва извършителите. Ние трябва да направим всичко по силите ни, за да спрем това насилие и да подкрепим жертвите. Ратифицирането на Конвенцията е важна стъпка в тази посока.

Нека бъдем ясни: против основите на едно семейство е, когато съпруг пребива или изнасилва съпругата си. Искаме да разсеем погрешната информация, която се разпространява в България относно Конвенцията. Не става дума за инструмент за оформяне възприятието на пола или за идеологии, нито се изисква от страните да разрешат еднополови бракове. Всъщност не се споменава никъде за правно признаване на еднополовите бракове - тази тема е извън обхвата на Конвенцията. Накрая, тя също така не задължава страните да провеждат уроци в училищата за сексуалната ориентация или за половата идентичност, заявяват още еврокомисарите.

Жените, претърпели насилие, ще могат да получат нужната им помощ с новите мерки. Те не само ще имат достъп до специализирани центове, но и лекарите и полицаите ще преминат обучение, за да оказват адекватна помощ на жертвите. Ще се улесни явяването на свидетели по делата за насилие,  и ще се гарантира, че децата, станали свидетели на такова насилие ще получат защита и подкрепа.

Прекратяване на насилието над жени и подкрепата за жертвите трябва да бъде приоритет за всички нас. 47 държави вече са я ратифицирали. Ние насърчаваме и искрено се надяваме, че скоро ще последва България. Няма време за губене, се казва още в позицията.