На 26 юли 2012 г., в 10.00 часа на "Дондуков" 2, президентът Росен Плевнелиев свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

Още в началото на юли т.г. държавният глава обяви свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, в съответствие с поетия от него ангажимент Съветът да провежда заседание в рамките на всеки три месеца. На 6 юли 2012 г. са изпратени писма до всички членове на Съвета и те вече са потвърдили участието си в предстоящото заседание.

Темата на КСНС е: Механизъм за сътрудничество и проверка: функциониране, проблеми и тенденции.

В дневния ред на Съвета e включена извънредна точка: Терористичният акт в Бургас - анализ на средата за сигурност; организационни, функционални и ресурсни способности на държавата за борба с тероризма; изпълнение на Националния план за противодействие на тероризма.

По време на заседанието ще бъдат приети и вътрешните правила за работа на КСНС.