С единодушно Решение на Националния съвет, "Да, България!" предлага план за това как ПП-ДБ да тестват наличието на готовност за реформи в 50-ото Народно събрание като предпоставка за участие в реализацията на третия мандат.

Това се казва в изявление на партията.

Решено е да се работи за постигане на единна и трайна позиция на ПП-ДБ по отношение на формулата за управление на страната.

Петков, Василев и Денков работят за консолидиране с ДБ в опозиция

Петков, Василев и Денков работят за консолидиране с ДБ в опозиция

Националният съвет гласува доверие на Кирил Петков и Асен Василев

Ще се предложи на партньорите от ПП-ДБ да обсъдят съвместно следните решения:

 1. Коалицията да се обедини около оценката, че ПП-ДБ може да се ангажира с усилия за получаване и/или реализиране на трети мандат в 50-ото НС единствено ако бъде установено наличието на готовност за формиране на широко програмно мнозинство около пакет антикорупционни реформи, насочени към елиминиране на модела "Пеевски", завършване на съдебната реформа и стабилизиране на парламентарната република. Особено следва да се има предвид, че основна задача е освобождаване на върховете на съдебната власт от досегашните влияния върху нея чрез избор на нова парламентарна квота във ВСС и ВПС и нов състав на ИВСС, което изисква мнозинство от ⅔. Мнозинство от ⅔ изисква и изборът на състав на КПК;
 2. Да се разработи и обяви план за консултации с останалите политически сили за съставяне и приемане на декларация на Народното събрание "За укрепване на парламентарната република чрез продължаване на реформите", която да ангажира отговорността на политическите сили с:

  2.1 Завършване на съдебната реформа чрез приемане на нов Закон за съдебната власт, основан на принципните положения в проекта на министър Славов (оценен положително и изцяло подкрепен от Комитета на министрите на СЕ в две решения от 1501-то заседание на 11-13 юни 2024 г.), и избор на парламентарна квота във ВСС, ВПС и състав на ИВСС, свободни от нерегламентирани влияния и пригодни да реформират и изчистят от корупция органите на съдебната власт;

  2.2 Попълване на ключови регулатори чрез процедурата от проекта за Споразумение от март т.г.;

  2.3 Реформа на службите за премахване на нерегламентираните влияния върху тях и въвеждане на ефективен демократичен контрол;

  2.4 Реформа на Изборния кодекс и Закона за политическите партии за укрепване доверието към изборния процес.

 3. Ако на база тази декларация бъде установено наличие на мнозинство за реформи, да бъде приет и обявен план за преговори за споразумение за излъчване на кабинет с ограничен мандат (само реализирането на горните реформи) и за ограничен срок (9-12 месеца), като в задачите му влиза и продължаване на европейската интеграция на България и затвърждаване на геополитическата ни ориентация. След одобряване на този план ПП-ДБ може да вземе окончателно решение по отношение подкрепа за излъчване на правителство с третия мандат.
 4. Ако 50-ото Народно събрание не успее да излъчи правителство, горното да се превърне в траен модел за ангажирането с отговорност за управлението на страната от страна на ПП-ДБ по формулата "подкрепа срещу реформи".

III. Да се започнат преговори с ПП и ДСБ по приетата на предходното заседание на Националния съвет преговорна рамка за надграждане на коалиционната формула.

Потвърждава се решението народните представители да не подкрепят излъчването на кабинет с втория мандат и ако той бъде реализиран успешно, те да бъдат негова опозиция.

Подчертава се категорично, че единствен изход от политическата криза може да бъде прилагането на пакет от мерки за продължаване на правосъдната реформа, борба с корупцията, попълване на ключовите регулатори, реформа на службите и реформа на изборното законодателство при гарантиране на европейския модел на развитие на страната и запазване на геополитическата ѝ ориентация.

Като оценява начина, по който се провали първият мандат и процесите в ДПС за съществено ново политическо условие и счита, че всяка разумна възможност за разграждане на модела "Пеевски" чрез прилагане на реформите по т. 3 трябва да бъде използвана и че трябва да се противодейства на неговото презареждане;

Парламентът не избра Росен Желязков за премиер на България

Парламентът не избра Росен Желязков за премиер на България

Не се стигна до гласуване на състава на кабинета изобщо

В тази ситуация третият мандат, реализиран като непартиен и национален, може да бъде единствената платформа за намиране на решение на горепосочените проблеми и задачи в рамките на 50-ото НС;

Отчита се разминаването на гледните точки в коалицията ПП-ДБ относно реализирането на третия мандат и легитимните рискове при търсене на широка подкрепа в политическа среда на разделение и недоверие.

Подчертава се категорично, че само след установяване на наличие на мнозинство за реализиране на реформите по т.3 би имало основания за ангажиране с усилия за получаване и/или реализация на трети мандат от страна ПП-ДБ в рамките на 50-ото НС.

ДСБ иска третия мандат за ПП-ДБ и съставяне на технически кабинет
Обновена

ДСБ иска третия мандат за ПП-ДБ и съставяне на технически кабинет

Партията оцени като неправилно цялостното поемане на отговорност за кабинета "Денков"

Като изхожда от становището, че коалицията ПП-ДБ има като основен свой ангажимент към избирателите реализацията на реформите, заложени в Меморандума от м. февруари и че коалицията не може повече да се отклонява от честен и подробен публичен дебат за условията за поемане на отговорност за участие в управлението на страната, независимо дали в рамките на 50-ото НС или като част от подготовката за нови парламентарни избори.

С три решения е завършил Националният съвет на "Продължаваме промяната", провел се на 7 юли - изготвена е стратегия за развитие, формирана е група за разговори за консолидиране на коалицията с "Демократична България", както е взето и решение в 50-то Народно събрание да се остане в опозиция.

С тези решения реално "Продължаваме промяната" се противопоставя на обявеното през уикенда предложение на ДСБ, част от ДБ, да обяви готовност да вземе третия мандат и да състави правителство. "В 50-то Народно събрание не виждаме условия за формиране на проевропейско, антикорупционно правителство и потвърждаваме, че ще бъдем конструктивна опозиция", се казва в позиция приета на форума на ПП.