Днес е крайният срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, съобщават от ЦИК.

27 април е и крайният срок за удостоверения от общинската администрация за гласуване на друго населено място на служебно заетите лица в изборите.

До изборите остават 15 дни.