Във връзка с излезли публикации в някои медии, че Уеб медия груп АД е продало притежаваните интернет сайтове NEWS.bg, TOPSPORT.bg, MONEY.bg, LIFESTYLE.bg, VSI4KO.bg и др. на LIVEMEDIA, от ръководството на Уеб медия груп АД уведомяват, че информацията е невярна.

Уеб медия груп АД не е продало нито един от притежаваните от дружеството интернет сайтове.

Относно публикации за придобити акции от капитала на Уеб медия груп АД,  до настоящия момент в дружество не е постъпило уведомление за разкриване на дялово участие в дружеството за придобити или прехвърлени акции от капитала му, съгласно изискванията на чл. 145 от ЗППЦК.