Приоритет на новото ръководство на МОН е обезпечаване на новата учебна година, като се събира информация от училищата за кадровата обезпеченост с учители, както и за състоянието на материалната база.

Задачите, които си е поставил, служебният министър на образованието Сашо Пенов разкри на пресконференция във ведомството.

Той обяви, че са осигурени средствата за заплати на учителите и поддръжка на учебния процес. Предстои среща с началниците на РУО в страната.

Има две кризи, които могат да затруднят учебния процес - епидемиологичната обстановка и газовата криза.

МОН е в тесен контакт с Министерство на здравеопазването и в диалог кои са мерките с оглед здравната експертиза, които биха били възможни", поясни Сашо Пенов. Той обяви, че "ще се ръководят от принципа максимално присъствие в училище при полагане на грижа за здравето на ученици, студенти и преподаватели".

Риск за образователния процес може да дойде и от газовата криза: служебният състав на МОН смята, че средства за отопление с цел максимално присъствие в училищата ще се осигурят по време на зимните месеци. Сашо Пенов си припомни, че по времето, когато е бил ученик, е имало дървени ваканции, но изрази надежда, че такива няма да има тази учебна година.

Друга цел на МОН е да се активира механизмът на обхвата на децата, подлежащи на обучение.

МОН отчете близо 1 млрд..лв. повече инвестиции в образованието

МОН отчете близо 1 млрд..лв. повече инвестиции в образованието

За наука са отделени 176 млн. лв. допълнително в сравнение с миналата година

Също така предстои да се анализира традиционната информация за обучение на българите в чужбина. България е държава с над 340 организации, занимаващи се с тази дейност, уточни новото ръководство.

В сферата на висшето образование се планират мерките в портала за обществени консултации на МС, за да се види състоянието и да се изпълняват целите на стратегията.

Пенов е провел среща с всички социални партньори, обсъдени са проблемите в образованието, текущите задачи и ще стартира процеса за започване на обезпечаването на учебната година. Проведена е среща с председателя на съвета на ректорите по проблемите в сферата на висшето образование.

От МОН обявиха, че първата одобрена програма от ЕК е програма "Образование", за което новият екип на ведомството благодари на предходните екипи. По Плана за възстановяване и развитие се координират всички дейности, така че да няма забавяне и средствата да се насочат за ефективно развитие на образованието. В системата се очаква да се влеят над 3.5 млрд. лв.