С решение Съвета на директорите (СД) на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД от 15.04.2024 г. бяха извършени смени в ръководствата на няколко дружества в родната енергетика. Това съобщиха от БЕХ.

Тодор Тодоров заменя на инж. Илза Чинкова, като член на Съвета на директорите в "Мини Марица-изток" ЕАД. Тодор Тодоров е заемал длъжността изпълнителен директор на "Мини Марица-изток" ЕАД от януари 2009 г. до февруари 2011 г., както и през януари 2022 г.

Рокадите не подминаха и Националната Електрическа Компания. Момчил Ванов се раздели с поста си в Съвета на директорите. Неговото място ще бъде заето от Деян Иванов. Иванов е бил главен експертен сътрудник в Парламентарната комисия по енергетика, член на УС на Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", а от февруари 2017 г. до юни 2018 г. е Председател на СД на БНЕБ ЕАД.

Също така "Български Енергиен Холдинг" ЕАД взе решение да приемане оставката на Свилен Спасов като член на СД на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД. В СД на дружеството на негово място влиза Георги Добрев, който е с дългогодишен опит в областта на енергетиката, като от август 2020 г. до февруари 2022 г. е член на КЕВР, а от декември 2014 г. до август 2020 г. заема длъжността член на СД на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД.

Промяна бе гласувана и в Надзорния съвет на "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД, където на мястото на Момчил Ванов, като член на Надзорния съвет влиза Румяна Петрова. Нейният професионален път също е в областта на Енергетиката, като е заемала следните длъжности в Дирекция "Правна" в "Булгаргаз" ЕАД - главен юрисконсулт, заместник директор Дирекция и директор Дирекция.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвани, до провеждане на нови конкурсни процедури.

Депутатите не дават печалбата на БЕХ на Асен Василев

Депутатите не дават печалбата на БЕХ на Асен Василев

Асен Василев ще даде решението на Конституционния съд