Статистическата служба на Кипър (CyStat) отчете в петък излишък в държавния бюджет в размер на 363 млн. евро, или 1,3% от брутния вътрешен продукт за периода януари-февруари 2023 г., според предварителните фискални резултати на правителството.

Това съобщиха местни медии.

През съответния период на 2022 г. беше отчетен излишък от 208,3 млн. евро, или 0,8% от БВП.

През периода януари-февруари 2023 г. общите разходи се увеличиха със 117,4 млн. евро, или 8,1%, и възлязоха на 1,574 млрд. евро спрямо 1,456 млрд. евро през същия период на 2022 г.

По-подробно, социалните плащания се увеличиха с 9,1%, или 54 млн. евро, и възлязоха на 645,3 млн. евро, в сравнение с 591,3 млн. евро през 2022 г. Плащанията на служителите (включително начислените социални вноски и пенсиите на държавните служители) се увеличиха с 9,4%, или 44,3 млн. евро, и възлязоха на 517,4 млн. евро, в сравнение с 473,1 млн. евро през 2022 г.

Междинното потребление нарасна с 13,5%, или 18,5 млн. евро, и възлезе на 155,6 млн. евро спрямо 137,1 млн. евро през 2022 г. Субсидиите се увеличиха с 9,9 млн. евро, т.е. със 75%, и възлязоха на 23,1 млн. евро, в сравнение с 13,2 млн. евро през 2022 г.

Бруто капиталообразуването се увеличи с 45 млн. евро и възлезе на 84,5 млн. евро.

Кипър набра 1 млрд. евро от облигации

Кипър набра 1 млрд. евро от облигации

Добри новини за Никозия