Земеделски народен съюз (ЗНС) и Земеделски съюз (ЗС) „Александър Стамболийски" подписаха споразумение за взаимодействие и сътрудничество в местните и президентските избори тази есен.

Основни принципи, засегнати в споразумението, са: пълна равнопоставеност и взаимно уважение на всяка една от двете земеделски организации; зачитане на организационна самостоятелност; открито отношение към всички, определящи себе си като земеделци и желаещи да работят за земеделско единство; съхраняване на земеделската идейна идентичност, съобразно принципите на Александър Стамболийски; признаване на необходимостта от единство на земеделското движение и превръщането му в мощен политически фактор.

Двете земеделски организации си поставят за цел разчупване на порочния модел на противопоставяне ляво/дясно и поставяне основите на силно центристко движение, което да нормализира политическия живот в страната и да гарантира възможността за провеждане на умерена политика в интерес на гражданите.

Освен това те ще се стремят към преодоляване на конфликтите и разделението в земеделското движение, постепенно сближаване между отделните земеделски формации с крайна цел обединението им в един общ земеделски съюз.

Друга цел е насърчаване на взаимодействието на местните си организации за решаване на проблемите на хората в селищата, градовете и общините, за развитие на местното самоуправление и гражданския контрол върху органите на местна власт.