Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за лечебните заведения. С преходни и заключителни разпоредби обаче се изменят редица други закони, което ядоса някои законотворци. С измененията и допълненията в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки например се предлагат, с цел увеличаване броя на донорите, въвеждане на иновативен метод за преодоляване на репродуктивни проблеми чрез трансплантация на матка, изпълнение на решение на МС от 2018 г. и предприемане на мерки за намаляване на административната тежест.

С промените се дава възможност воля на донорството да могат да изразяват и други роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително при родство, възникнало въз основа на осиновяване, но не по-рано от три години от осиновяването.

42% от българите не искат да са донори, за да не предизвикат съдбата

42% от българите не искат да са донори, за да не предизвикат съдбата

МЗ с кампания за популяризиране на донорството

Предвижда се разрешаване на кръстосаното донорство в България. Това е донорство на принципа на реципрочност - при наличие на двама реципиенти и съответно двама донори (техни роднини), които желаят да им дарят орган, но са биологично несъвместими, да се допусне трансплантация на тези двама нуждаещи се пациенти чрез размяна на донорите (не роднини), ако те са съвместими със съответните реципиенти.

В съответствие с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за намаляване режимите на административната тежест се предлагат промени, свързани с разрешаване на внос и износ на органи, тъкани и клетки и на репродуктивни клетки, като това се регламентира на законово ниво, а не както към момента - на ниво подзаконов нормативен акт.

Нигяр Джафер от ДПС се обяви срещу този тюрлюгювеч. Тя изрази несъгласие с преходни и заключителни разпоредби да се правят подмени в изключително важни закони. БСП поискаха консенсус по промените.

Борисов недоумява защо има предразсъдъци за донорството

Борисов недоумява защо има предразсъдъци за донорството

Не само спасяваш живот, но и част от теб продължава да живее, изтъкна премиерът