През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са се задържали. Към настоящия момент водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води.
В почти цялата страна почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток, съобщават от Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

От ведомството посочват, че днес на база метеорологичната и хидрологична обстановка не се очаква съществена промяна при речните нива. В петък и в събота, в резултат на прогнозните валежи и повишената почвена влага, се очакват по-съществени повишения на някои реки, предупреждават от екоминистерството.

Повишения се очакват в:

Дунавски басейн: Тимок, Тополовец, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица, Огоста, Скът;
Черноморски басейн: горните течения на Провадийска и Камчия;
Източнобеломорски басейн:
-Марица - горно течение, горното течение на р. Въча (р. Триградска);
-Тунджа - средно и долно течение;
-Арда - горното течение на основната река и съответните й притоци - реките: Бориковска, Черешовска, Есенишка, Текирска, Елховска;
Западнобеломорски басейн:
-Места - целия басейн;
-Струма - целия басейн.

От системите за ранно предупреждение за реките Марица, Тунджа и Арда към момента са обявени следните кодове:

За река Река Сазлийка при Гълъбово е в сила оранжев  код „Риск за  тревога". Нивото плавно се понижава, от 6  март около обяд ще започне да се повишава и на 7-ми срещу 8-ми март  ще надмине оранжевия праг;

За Марица при Пловдив, при Харманли и при Свиленград - жълт код  „Предупреждение". Нивото на р. Марица при Пловдив има вероятност да достигне жълтия праг за предупреждение на  7-ми  март след обяд. Нивото й при Харманли се понижава, но от 6-ти март вечерта ще започне да се повишава и на 7-ми март ще премине жълтия праг за предупреждение, след което ще започне да се понижава. Нивото на р. Марица при Свиленград се задържа, но от 6-ти март  вечерта ще започне да се повишава и на 7-ми срещу 8-ми март ще премине жълтия праг за предупреждение, след което от 9-ти март ще започне да се понижава.

За Тунджа при Елхово и Мочурица при Воденичане е в сила оранжев код „Риск за тревога". Нивото при гр. Елхово плавно се понижава, но ще остане над оранжевия праг за предупреждение. Очаква се на 7 март  да започне повишение, но няма да достигне червения праг за предупреждение.

Нивото на р. Мочурица при с. Воденичане се понижава, очаква се на 6-ти март рязко да започне да се повишава. Същия ден ще премине жълтия праг за предупреждение, а на 7-ми март ще премине и оранжевия такъв, като повишението ще продължи, но няма да достигне червения праг;

За Тунджа при Ямбол е в сила жълт код „Предупреждение". Нивото се понижава плавно, но ще остане над жълтия праг, прогнозира се на 6-ти март срещу 7-ми март да започне да се повишава, като не се очаква да премине оранжевия праг.

За Ардинска при Ардино е в сила оранжев код „Риск за тревога". Нивото ще се повишава като на 6-ти март около обяд ще премине жълтия праг, късно вечерта и оранжевия праг за предупреждение;

За Елховска при Рудозем е в сила жълт код „Предупреждение". Нивото на р. Елховска при Рудозем ще се повиши и на 6-ти март ще премине жълтия праг, след което ще започне да спада.

Днес от 11.00 часа се е активирала работа на Оперативното звено в Министерство на околната среда и водите. 24-часовият режим на работа на звеното, включително в почивни и празнични дни, се активира при постъпване на информация от НИМХ за хидро-метеорологични явления, които могат да доведат до рязко повишаване на водното ниво в реките (прогнози за обилни валежи, рязко повишаване на температурите, при наличие на снежна покривка и т.н.).

Цели се минимизиране на риска от наводнения и предприемане на конкретни действия от компетентните институции за поддържане проводимостта на речните легла и осигуряване на свободни обеми в язовирите за поемане на високи води.