Актуализиране на състава на групата "Превенция на насилието и злоупотребата над деца" към Националния съвет за закрила на детето поиска председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова

Причината са зачестилите случаи на насилие от и над деца. Затова председателят на Държавната агенция за закрила на детето изпрати искане до отговорните институции - министерства, национални комисии и организации, които участват в работната група.

В мотивите си за възобновяване на работата на групата председателят на ДАЗД отбелязва, че е наложително да се започне работа по изготвяне на план с дейности от всички компетентни органи за превенция на насилието. "Сигурна съм, че ще намерим общите решения, за да постигнем нашата главна цел - безопасен и спокоен живот без насилие за нашите децата", казва още д-р Лилова.

Последните събития и случващите се злоупотреби с деца, включително и в интернет, ясно показват нуждата от създаване на нова програма, която да предлага решения на актуалното състояние, както и да координира усилията и комуникацията между държавните органи, регионалната и местна власт, представителите на професионалистите, работещи с деца и гражданското общество във връзка с необходимите мерки за превенция на насилието във всичките му форми.

"Очевидна е необходимостта от разработване на нов стратегически документ, който да почива да данни и анализ на настоящата ситуация, отчитайки и новите предизвикателства породени от COVID-19 кризата", обясни председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.