Истанбулската конвенция не е привилегия за българските мюсюлмани. Тя крие рискове за тяхната идентичност като под формата на възпрепятстване на насилието над женския пол взима на прицел устойчивостта на семействата ни. "Изкореняването" на насилието над женския пол, което е в основата на "Истанбулската конвенция" не е наш естествен проблем, отговарящ на злободневните ни нужди.

Бързат с ратификацията на Истанбулската конвенция

Бързат с ратификацията на Истанбулската конвенция

И в управляващата коалиция няма единно мнение по темата

Това се казва в становище на Главното мюфтийство в България относно предложението българският парламент да ратифицира документа.

В пространната позиция на мюсюлманското изповедание се прави религиозен и исторически преглед и на документа, и на отношенията към жената, децата, отношенията в семейството.

Истанбулската конвенция води до духовна смърт, предупреждава Светият синод

Истанбулската конвенция води до духовна смърт, предупреждава Светият синод

Всеки здравомислещ християнин е против насилието

От Мюфтийството припомнят, че Конвенцията на ЕС е подписана от България на 21 април 2016 г. на Френски и Английски език.

В мотивите за подписването се предвижда създаване на цялостна правна рамка за защита на жените и децата от женски пол против насилие, но не са посочени мерки за прилагане, като обръщаме внимание и на факта, че конвенцията е неприложима в сегашната й форма в правната ни система, поради редица недефинирани понятия.

За усърдни молитви срещу Истанбулската конвенция призова Синодът

За усърдни молитви срещу Истанбулската конвенция призова Синодът

Всеки ден всички църкви и манастири ще отслужват молебен канон

Към днешна дата конвенцията е подписана от 44 държави - 28 членки на ЕС като 17 от тях са я ратифицирали. Случаят е актуален и за България, където са регистрирани 1 милион случаи на домашно насилие върху нежния пол.

При едно евентуално ратифициране на "Истанбулската конвенция" предвижда се недопускането на промени от конституционен или нормативен характер. Но се знае, че ако се одобри тази конвенция в качеството си на международен договор, тя ще бъде с предимство и приоритет пред националните правни норми на България.

Ратификацията й предвижда промени в Семейния кодекс, Закона за Защита от дискриминация, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за младежта, Закона за правната помощ и др., също и приемане на актове против домашното насилие над нежния пол, регламентиране на допълнителни мерки за защита на пострадали по отношение на които при извършване на престъплението е упражнено физическо или психическо насилие.

Като изброяват множество документи от мюфтийството обясняват, че становището им се основава по Истанбулската конвенцията е основано преди всичко на договора за "Защита правата на човека и основните свободи". Заедно с тях са и препоръките на Комитета на Министрите от ЕС до държавите членки на ЕС за защита на жените срещу насилие.

Останалите документи са Договора за стандарти и механизми относно равнопоставеността на половете; както и Конвенцията относно ролята на жените и мъжете в предотвратяването и разрешаването на конфликти и установяване на мирни отношения; и не на последно място документите на ООН относно насилието над жените, правата на децата и хората с увреждания приети и ратифицирани и от българския парламент.

От мюфтийството уверяват, че тези документи осъждат насилието над жените, домашното насилие, но години наред те не са приложени у нас в цялост, което е довело до разцепление на обществото ни по най-различни признаци.

От Католическата църква в България не подкрепят Истанбулската конвенция

От Католическата църква в България не подкрепят Истанбулската конвенция

Препоръчват управляващите да поискат цялостно преразглеждане на Конвенцията

Семейният мир и толерантност, взаимното уважение между хората от различен пол и възраст са определени и дефинирани в нашия морален кодекс, се казва в позицията на Мюфтийството, която излиза два дни след становището на БПЦ и ден след становището на Католическата църква в България.

Свещения Коран, определя жената като "майка, дъщеря и съпруга", правното й положение в семейството и обществото е дефинирано в 12 сури и многобройни аети. Всички те са залегнали в традициите и в семейните ни отношения, припомнят от мюсюлманското вероизповедание.

Опашки от желаещи да изкажат мнение за Истанбулската конвенция

Опашки от желаещи да изкажат мнение за Истанбулската конвенция

Аулата на Софийския университет приюти различни мнения

"Моралните норми, залегнали в свещената книга забраняват използване на насилие в семейството, срещу майката, жената и децата от женски и мъжки пол. Не се позволява грубото поведение по отношение на женския пол. По много ясен начин се дефинират правата и задълженията на бременните, кърмачета, майките, при развод, след развод, аборт, имуществени и наследствени такива; домашно насилие; физическо и психическо насилие върху женския пол; при сключване на брак или изповядване на развод пред свидетели; функциите на жената като съпруга и майка; материалната й обезпеченост като съпруга й майка и др. а също въпросите, отнасящи се до нейната духовна роля в семейството и обществото. Тези правни канони и морални норми бяха в сила и се прилагаха официално от Ислямските съдилища на Царство България до 1934 г.

През последните 80 години те останаха определящи в мюсюлманските семейства в смесените райони на България. И днес те определят и гарантират физическото и духовното ни възпроизводство", се казва в становището на Мюфтийството.

8 министри гласували против Истанбулската конвенция, разкри Симеонов

8 министри гласували против Истанбулската конвенция, разкри Симеонов

Вицепремиерът не гледал как гласува Бойко Борисов

Ислямското право предвижда 3 етапна скала за решаване на семейните конфликти свързани с жените. На първи етап се напътства; На втори етап "съпруга и съпругата разделят леглата си." На трети етап - "религиозен арбитраж".

Ислямското право отрежда равно и много отговорно място на жената в семейството като мъжът губи даже правото си да унаследява изцяло жена си, се казва в позицията на мюфтийството.

Насилието над жените не е посрещнато никога с одобрение от страна на българските мюсюлмани. "Те остават верни на следните завети на Пророка Мохамед: "Бъдете учтиви с жените! " "Женете се!" "Дайте благи съвети на жените си!" , се казва в позицията.

Мюсюлманката е на почит и уважение в семейната среда. Тя е обичана съпруга и майка и семействата на българските мюсюлмани се управляват от съпрузите. Загадъчни са традициите в семейните ни отношения. В годините на социализма и през Преходния период тези отношения не се промениха съществено. Истанбулската конвенция крие рискове и взима на прицел устойчивостта на семействата ни, се казва в становището на Мюфтийството.

От там се позовават на анкети, според които насилието над жените е резултат от отлъчване от ислямската култура, морал и семейни традиции, от употребяващи алкохол, наркотици, занимаващи се с проституция, със залагания и т.н. "Изкореняването" на насилието над женския пол, което е в основата на "Истанбулската конвенция" не е наш естествен проблем, отговарящ на злободневните ни нужди, е позицията на Мюфтийството.

От там също наблягат на необходимостта от религиозно образование в българските училища.

"Чл. 30 на конвенцията определя биологичния пол и новото за нас явление "Джендър". Той е една от многото нови понятия, които навлязоха през последните 30 години в българския език. Английска дума от американската лексика. По първото разяснение "Джендър" е жена от "социален пол", от "трети пол". В този смисъл чуждицата няма значение в българското ежедневие и литература.

Патриотите искат ГЕРБ да изтеглят Истанбулската конвенция

Патриотите искат ГЕРБ да изтеглят Истанбулската конвенция

ПГ на ОП ще гласуват против

Разяснението по случая, дойде от научните среди. "Джендър" е бил името на ритуал по обрязване на женския полов орган в Йемен", се казва в становището.

Според нашета религия залъгалката "трети пол", "гей общество", "гей бракове", а също ""Мюнхаузенския синдром" и особено "Джендър" тематиката са опасни бездънни капани, скрити под "Истанбулската конвенция". Според мюсюлманското вероизповедание у нас този тип явление предвещава голяма драма за България.

В това отношение да останем верни на повелята на Всевишния, който казва "Не посягайте на жените!", се казва в позицията на Мюфтийството.