Транспортното министерство има за цел да се справи превантивно с всички възможни рискове, които носи увеличаването на броя, честотата и интереса към работата на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА).

С всеки изминал ден летенето става все по-достъпно и желанието на хората е да летят с всички възможни средства. Когато одитът приключи, той ще бъде оповестен публично пред медиите, увери Желязков.

Транспортният министър припомни, че вчера е внесъл доклад в Министерския съвет и днес той е бил разгледан на редовното правителствено заседание, на което се обсъдили мерките, които следва да бъдат предприети в ГД ГВА.

Мерките касаят текучество на персонала, недостатъчно опитност на взетите и подобряване на дейностите с поднадзорните обекти.

Предстои да бъде подписано Споразумение за взаимодействие между Европейската агенция за авиационна безопасност, ГД ГВА и всички национални контролни органи на държавите членки. Чрез него ще се гарантира установяването и поддържането на високо ниво на безопасност в гражданското въздухоплаване в Европейския съюз.

Проверяват безопасността и контрола над полетите

Проверяват безопасността и контрола над полетите

Росен Желязков назначи одит на Главната дирекция

Припомняме, в края на месец май министърът на транспорта Росен Жялязков възложи одит в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА).

Одиторите трябва да проверят изпълнението на контролните и регулаторни функции на главната дирекция, свързани с осигуряване на безопасността на гражданското въздухоплаване.

Предметът на проверката включва и изследване на капацитета за изпълнение на контролната и административнонаказателната дейност, функциите по сертифициране и надзор, както и управлението на работните процеси в администрацията.

Малък самолет се разби край Ихтиман
Обновена

Малък самолет се разби край Ихтиман

След набрана височина, самолетът изпада в свредел, загинали са мъж и жена