Размерът на минималната работна заплата през 2023 г. да е 50% от средната заплата за предходната година, което прави 770 лв.

"Това е базов вариант за обсъждане. Дискусиите по темата предстоят в следващите месеци".

Това заяви служебният вицепремиер и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров на пресконференция, на която представи заместник-министрите Надя Клисурска, Наталия Ефремова и проф. Емил Мингов и приоритетите на министерството в мандата на служебното правителство.

Като приоритет на Министерството на труда и социалната политика министър Лазаров посочи желанието му за разрастване на трудовия пазар. Основните акценти в тази област ще бъдат свързани с подкрепа за осигуряване на работа на младежи, хора с увреждания и хора в предпенсионна възраст. "Усилията ни ще бъдат насочени и към резерва на трудовия пазар - неактивните лица", подчерта р Лазаров. 

МТСП изготвило механизъм за ръст на минималната заплата

МТСП изготвило механизъм за ръст на минималната заплата

Министрите на БСП започват серия от отчети

По първите схеми от Програма "Развитие на човешките ресурси" (2021-2027 г.) ще бъде осигурена заетост за не по-малко от 50 000 души.

"Ще се създадат условия за подкрепа за над 40 000 деца и младежи да получат шанс за реализация в обществото. Основен акцент ще бъде и осигуряването на непрекъсваемост на услугите за възрастните и хората, които не могат да се обслужват сами", каза министър Лазаров.

Приоритет ще е и изпълнението на ангажиментите във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост, които са свързани с реформи в социалното подпомагане, модернизирането на системата за дългосрочни грижи за възрастни и хора с увреждания и създаването на платформа за дигитални обучения за над 500 000 души.

Социалният министър увери, че енергийните помощи за предстоящия зимен сезон ще са за над 310 000 души. "До този момент са подадени близо 196 000 заявления за получаване на такава подкрепа. От тях са одобрени 108 000, а останалите се обработват".

МТСП не знае кои са най-бедните, призна Георги Гьоков

МТСП не знае кои са най-бедните, призна Георги Гьоков

Най-бедните не трябва да се подпомагат чрез пенсионната система, а чрез социалната система

По думите на Лазаров всеки човек, който има право на помощта, ще получи общо 623,55 лв. за периода 1 ноември 2022 г. - 31 март 2023 г., което е със 100 лв. или с близо 20% повече в сравнение с миналия отоплителен сезон.

"По-високият размер на помощта ще започне да се изплаща от 15 август", обясни министър Лазаров. Тя е насочена към хората и семействата с ниски доходи. 

МТСП нищи що е то е енергийна бедност

МТСП нищи що е то е енергийна бедност

Разширена е помощта за отопление за нуждаещи се, съобщи социалният министър

Като инструмент на помощта е одобрената от Европейската комисия Програма за храни и основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г. По тази програма страната ни разполага с 411,7 млн. лв. С тях ще бъдат подкрепени над 600 хиляди души, обясни Лазаров.

По програмата се предвижда ежегодно да се раздават 350 000 пакети с храни и хигиенни материали, както и целогодишно предоставяне на топъл обяд на над 50 000 души с ниски доходи. Програмата включва и 2 нови направления за подкрепа на бедни семейства с деца чрез предоставяне на най-необходимите бебешки продукти за над 10 000 новородени и ваучери за детска кухня за 10 000 деца.

Удължават срока за кандидатстване за топъл обяд

Удължават срока за кандидатстване за топъл обяд

215 общини вече са подали проекти за подкрепа

Според зам.-социалния министър Наталия Ефремова от 1 септември ще поканят общините да кандидатстват за предоставяне на топъл обяд, за да няма прекъсване в услугата.

"Паралелно с това се работи за стартиране на процедурите по обявяване на обществени поръчки за избор на доставчици на пакети с храни и хигиенни материали", обясни Ефремова.

От ведомството ще предложат размерът на линията на бедност за 2023 г. да се повиши на 504 лв., което е 22% ръст в сравнение със сегашния й размер. Новият размер е определен от изследването на Евростат "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC). Това превръща линията на бедност в адекватен, измерим и съпоставим инструмент, подходящ за използване в различни измерения на социалната политика.

"Вече сме предприели действия за обвързването на социалните помощи с линията на бедност, обясни Лазаров. Заместник-министър Клисурска допълни, че разчетите показват, че при обвързването на помощите с линията на бедност броят на хората, които ги получават, ще се увеличат от сегашните 63 000 на 86 000 души през 2023 г.

"За 2024 г. прогнозата е, че техният брой ще достигне 105 000 души", добави тя.

КНСБ против начина, по който се чертае линията на бедност за 2023 г.

КНСБ против начина, по който се чертае линията на бедност за 2023 г.

Обективната линия на бедност за 2023 г. трябва да бъде 541 лв., а не 504 лв.