Основното предизвикателство пред прехода към зелена икономика е да гарантираме, че тази трансформация няма да доведе до компромиси със стандарта и качеството на живот на гражданите и с конкурентоспособността. Това заяви президентът Румен Радев на Среща на върха за климата по време на 28-ата сесия на Конференцията на страните по рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 28). Той ръководи българската делегация на форума в Дубай, Обединените арабски емирства. Информация за изказването му беше разпространена от преессекретариата на държавния глава.

"Екстремните климатични явления налагат решителни действия", призна Радев. По думите му справянето с тези предизвикателства изисква съвместни действия и цялостен подход, които да доведат до устойчиви нисковъглеродни икономически модели. Според президента обаче постигането на въглеродна неутралност трябва да обхваща много по-широк спектър от цели, освен ограничаването на парниковите емисии. Той призова за прилагане на най-новите технологични постижения. Държавният глава посочи като пример иновативните технологии за декарбонизация, представени на националния павилион на България в рамките на COP 28.

Румен Радев е категоричен, че за да се осъществи отговорно преходът към нисковъглеродна икономика, трябва образователните, здравните и социалните системи също да бъдат адаптирани, така че да защитят най-уязвимите слоеве от населението.

COP28 започва с победа на Фонда за климатични бедствия

COP28 започва с победа на Фонда за климатични бедствия

Срещата на върха на ООН за климата постигна ранна победа в четвъртък

Във връзка предстоящото решение за председателството на следващото издание на Конференцията на страните по рамковата конвенция на ООН по изменение на климата отбеляза, че България, като един от кандидатите, ще продължи конструктивно и отговорно да търси компромис в процеса, след безпрецедентната ситуация вътрешни противоречия и взаимно блокиране на кандидатурите, заради което все още не е взето решение.

ЕК предлага мерки в помощ на "зеления преход"

ЕК предлага мерки в помощ на "зеления преход"

Очаква се потреблението на електроенергия в ЕС да нарасне с около 60% до 2030 г.