Националният обществен защитник Диана Ковачева предложи законодателни мерки за защитата на гражданите от колекторите, съобщиха от администрацията на националния омбудсман.

Поводът за писмото е инициативата на министъра за обсъждане и изготвяне на законопроект, който да регулира дейността на тези дружества. В него тя предлага конкретни мерки за защита на гражданите.

Омбудсманът предлага конкретни мерки, които да залегнат в проекта на закона:

Вземанията срещу потребител да са непрехвърлими, освен ако същият не е дал изрично и в писмена форма съгласието си за това, при това преди прехвърлянето и в индивидуално уговорена клауза в договора;

Омбудсманът иска по-строг контрол на фирми за бързи кредити, колектори и ЧСИ

Омбудсманът иска по-строг контрол на фирми за бързи кредити, колектори и ЧСИ

Оплакванията на граждани са се увеличили през извънредното положение

Задължително предоставяне при поискване от страна на длъжниците на коректна и точна информация какво са изплатили и какво остава да дължат;

Уведомяване за прехвърлянето от предишния кредитор като се посочи кой е новият кредитор; основание и падеж на вземането; общият размер на дължимата сума; общият размер на платената сума; банковата сметка на кредитора; ограниченията за новия кредитор да начислява такси, неустойки, санкции и лихви, които не са предвидени в договора;

ГЕРБ и ОП обещаха широка дискусия за личния фалит

ГЕРБ и ОП обещаха широка дискусия за личния фалит

Коалиционните партньори със законодателна инициатива

Създаване на специален регистър на фирмите за събиране на вземания;

Подробно описание на процедурата по несъдебно събиране на задължението с предвидени изрични забрани и ограничения за колекторите;

Предвиждане на глоби и санкции при неспазване на законовите разпоредби;

Засилване на контрола като се предвиди например прекратяване на регистрацията при няколко нарушения.

Искането на Ковачева е чрез законодателни мерки гражданите да имат допълнителна защита и контрол при упражняването на дейностите по прехвърляне на вземания и извънсъдебното им събиране. Тя посочва, че в условията на пандемия проблемите на хората са още по-изострени заради извънредното положение, довело до намалели или дори липса на доходи.

"Безспорно трябва да бъде намерено нормативно решение на тези проблеми, било то с цялостна регламентация в отделен законопроект, който се отнася до дейността по извънсъдебно събиране на задължения и правила за прехвърлянето им, било с промени в действащи нормативни актове", пише омбудсманът.

Нинова парира натиска върху длъжници в криза

Нинова парира натиска върху длъжници в криза

Въвеждат правила и ред през Закона за защита на потребителите

Ковачева изтъкна, че темата нееднократно е била повдигана във фокуса на общественото внимание, и по нея са предприемани редица действия - отправяни са препоръки в годишните доклади, сезиран е главният прокурор, в писма до председателя на Народното събрание и министъра на правосъдието са поставяни основните проблеми на гражданите с колекторските фирми, за които те са сезирали институцията.

"Възползвам се от случая да обърна внимание на факта, че освен проблемите с колекторските фирми, в своите жалби до мен, гражданите поставят и въпроси за нуждата от законодателни мерки за контрол върху фирмите за бързи кредити и за решаване на проблема с вечния длъжник чрез приемане на закон за несъстоятелността на физическите лица (закон за личния фалит)", се казва в писмото на Ковачева.

Проф. Ковачева акцентира върху факта, че нашата страна остава единствената в Европейския съюз, която не предоставя възможност на длъжниците, които обективно и трайно не могат да погасяват своите задължения, да решат този проблем.

В заключение тя изразява готовността си за включване на експерти от институцията на омбудсмана в работната група по изработване и обсъждане нормативни промени, чрез които да има адекватна защита на гражданите в отношенията им с колекторските фирми. 

Припомняме, че това беше и една от първите инциативи на министър Корнелия Нинова, която свика и експертна група на управляващата коалиция миналата седмица. 

40 фирми без лиценз събират дълговете на хората

40 фирми без лиценз събират дълговете на хората

Спешно се нуждаем на законова уредба на събирането на вземанията от колекторските фирми